| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/405/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty związane z działalnością statutową polegającą na świadczeniu niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie następujących celów publicznych:

1) gospodarki mieszkaniowej,

2) wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

3) unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4) kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty związane z wykonywaną nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy działalnością w zakresie kultury, działalnością bibliotekarską, oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/405/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), zgodnie z którą Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »