| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/409/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach:

stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

818

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1364

powyżej 9

poniżej 12

1637

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton - 3125 zł.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1910 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach:

stawka podatku w złotych

2 osie

nie mniej niż 12

2415

3 osie i więcej

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

2415

powyżej 36

3125

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1637 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach:

stawka podatku w złotych

1 oś

nie mniej niż 12

1910

2 osie

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

1910

powyżej 36

2415

3 osie i więcej

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

1910

powyżej 36

2415

7. Od autobusów:

liczba miejsc do siedzenia:

stawka podatku w złotych

mniej niż 30

1910

30 i więcej

2415

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/409/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Ustalając wysokość stawek na dany rok podatkowy, wzięto pod uwagę zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Górne granice stawek na rok podatkowy 2014 ogłoszono w Monitorze Polskim z dnia 9 września 2013 r. poz. 724 i proponowane stawki kształtują się na poziomie maksymalnych (bez groszy). Z kolei stawki minimalne ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Finansów i ulegają one przeliczeniu zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro i walut krajowych, ogłaszanym na pierwszy dzień roboczy października danego roku, w stosunku do kursu euro roku poprzedniego, w przypadku gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Dla roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 3,05 % w związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2014 r. będą obowiązywać stawki z roku podatkowego 2013 (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812). Skutki finansowe: a) osoby fizyczne 507.757 zł b) osoby prawne 274.451 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »