| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/191/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.594 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  poz. 613 ze zm.)                        oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r., poz. 724)

Rada Gminy Żarnowiec u c h w a l a :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji                   gruntów i budynków, od 1 m2powierzchni0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni4,56 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez      organizacje pożytku publicznego, od 1 m2powierzchni0,25 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1 m2powierzchni użytkowej0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części             zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2powierzchni użytkowej20,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,                   od 1 m2powierzchni użytkowej10,75 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych          przez podmioty udzielające tych świadczeń  - od 1 m2powierzchni  użytkowej4,68 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez        organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej3,90 zł

3) od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »