| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/191/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.594 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  poz. 613 ze zm.)                        oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r., poz. 724)

Rada Gminy Żarnowiec u c h w a l a :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji                   gruntów i budynków, od 1 m2powierzchni0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni4,56 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez      organizacje pożytku publicznego, od 1 m2powierzchni0,25 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1 m2powierzchni użytkowej0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części             zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2powierzchni użytkowej20,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,                   od 1 m2powierzchni użytkowej10,75 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych          przez podmioty udzielające tych świadczeń  - od 1 m2powierzchni  użytkowej4,68 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez        organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej3,90 zł

3) od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »