| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 25 listopada 2013r.

do Porozumienia Nr PS-818/00002/11 w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

(2013/083353)


Aneks Nr 2

do Porozumienia Nr PS-818/00002/11 w sprawie: współfinansowania kosztów funkcjonowania

Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, zawartego w dniu 7 marca 2012 r.

z dnia 25 listopada 2013 r.

zawarty pomiędzy:


Miastem Rybnik, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta, działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00086/11 Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2011 r., w wykonaniu Uchwały Nr 660/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2005 r., zwanym dalej „Powiatem prowadzącym”,

a

Powiatem Rybnickim, który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu,

w wykonaniu Uchwały Nr XIII/78/99 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 9 grudnia 1999 r., zwanym dalej„Powiatem dotującym”.


§ 1. W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:


1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Powiat dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową w kwocie813.691 zł(osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;

2) w § 5 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.


§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Powiat prowadzący

Powiat dotujący

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu


Aleksandra Chudzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »