| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1   i 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 6   września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z   2008r. Nr 45, poz. 271 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, prezydenta, burmistrzów miast z   terenu Powiatu Wodzisławskiego i   Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   przepisie art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim oraz mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego  
w roku 2014, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXIV/252/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia  
25 października 2012 roku w   sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXVII/364/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

ROZKŁAD  PRACY  APTEK  OGÓLNODOSTĘPNYCH  NA  TERENIE POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO  

 

 


Nazwa apteki  

Rozkład godzin pracy aptek  

poniedziałek-piątek  

sobota  

niedziela i   święta  

1  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Konstancji 4  
tel. 32   455-22-48  


8 00 -18 00
 


9 00 -13 00
 


nieczynne  

2  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
Os. XXX-lecia PRL 62a  
tel. 32   456-34-33  


8 00 -20 00
 


9 00 -13 00
 


nieczynne  

3  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 55  
tel. 32   455-64-01  


całodobowo  

4  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 164  
tel. 32   459-18-91  


7 00 -19 00
 


nieczynne  


nieczynne  

5  

Apteka „VIVAX”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 18  
tel. 32   455-25-52  


całodobowo  

6  

Apteka „VIVAX II”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Kubsza 2a  
tel. 32   455-11-60  


8 00 -20 00
 


8 00 -14 00


nieczynne  

7  

Apteka „VIVAX III”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Kubsza 24b  
tel. 32 455-66-96  


8 00 -19 00
 


8 00 -14 00


nieczynne  

8  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-313 Wodzisław Śl.  
ul. Chrobrego 119  
tel. 32   456-47-89  


8 00 -16 00


nieczynne  


nieczynne  

9  

Apteka Ogólnodostępna  
„FARMACEUTÓW”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Kubsza 32  
tel. 32   455-03-05  
 


8 00 -20 00
 


8 00 -20 00


niedziela  
9 00 -17 00

10  

Apteka  
44-304 Wodzisław Śl.  
ul. Armii Ludowej 1  
tel. 32   456-94-13  
 


8 00 -16 00


10 00 -12 00


nieczynne  

11  

Apteka „Dr Optima”  
44-304 Wodzisław Śl.  
ul. Radlińska 61  
tel. 32   440-91-00  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


nieczynne  

12  

Apteka     MEDHOUSE    
Graczyk i   Wspólnicy sp. z   o.o.  
ul. Radlińska 68  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32   459-10-20  


10 00 -18 00


nieczynne  


nieczynne  

13  

Apteka Prywatna     FARMEX    
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Targowa 12  
tel. 32   453-06-22  

pon. 7 00 -19 00
wt – śr. 8 00 -19 00
czw. 7 00 -19 00
pt. 8 00 -19 00


8 00 -14 00
 


nieczynne  

14  

„Moja Apteka”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Przemysława 9  
tel. 32-456-41-16  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


nieczynne  

15  

Apteka „Jana Pawła”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Jana Pawła II 8a  
tel. 32   750-12-80  


8 00 -20 00


8 00 -14 00


nieczynne  

16  

Apteka z   +  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Witosa 28  
tel. 32   453-22-22  


9 00 -21 00


9 00 -21 00

niedziela  
9 00 -19 00

 

17  

Apteka Prywatna „GEMINI”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Strzelców Bytomskich 11  
tel. 32   457-55-68  


8 00 -18 00


nieczynne  

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  
pełni Apteka Orłowiec Rydułtowy  

18  

Apteka „Orłowiec”  
44-280 Rydułtowy  
Os. Orłowiec 20a  
tel. 32   457-70-84  


8 00 -20 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

19  

Apteka „Szczęść Boże”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  
tel. 32   457-83-40  


8 00 -20 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

20  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  
tel. 32   457-82-86  


8 00 -21 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

21  

Apteka „VIVAX IV”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  
tel. 32   457-75-99  


8 00 -19 00


nieczynne  

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

22  

Apteka „Na Bema”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  
tel. 32   418-10-17  

poniedziałek,  
środa, czwartek  
8 00 -20 00
wtorek, piątek  
7 00 -20 00


9 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

23  

Apteka „ZDROWIE”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  
tel. 32   457-74-00  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

24  

Apteka     Lykos    
(Galeria Rydułtowy)  
44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
tel. 32   457-69-97/98  


8 00 - 24 00
 


8 00 - 24 00


8 00 - 24 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

25  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  
tel. 32   453-04-66  


8 00 -18 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

26  

Apteka     Blisko Ciebie    
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 9  
tel. 32   455-70-59  


7 30 -20 00


7 30 -14 30

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

27  

Apteka „VALIDUS”  
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  
tel. 32   453-15-69  


8 00 -20 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

28  

Apteka     Na Zdrowie    
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  
Tel. 32   455-90-75  


8 00 -20 00


8 00 -18 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

29  

Apteka „EMA”  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  
tel. 32   456-70-61  


8 00 -20 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

30  

Apteka „Mariańska” s. c.  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  
tel. 32   455-82-00  


8 00 -18 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

31  

Apteka „Św. Łukasza”  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego, pawilon 3  
tel. 32   456-72-65  


8 00 -19 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  
pełni Apteka „EMA” Radlin  

32  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  
tel. 32   457-16-87  


8 00 -19 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

33  

Apteka Leków Gotowych  
44-350 Gorzyce  
ul. Raciborska 48  
tel. 32   451-20-99  


8 00 -18 00


8 30 – 13 00


nieczynne  

34  

Apteka „MEDIKOR”  
44-321 Marklowice  
ul. Wyzwolenia 154  
tel. 32   453-14-20  


7 30 -19 00
 


7 30 -14 00


nieczynne  

35  

Apteka Prywatna  
44-360 Lubomia  
ul. Korfantego 34  
tel. 32   451-66-56  


8 00 -17 00


8 00 -12 00


nieczynne  

36  

Apteka Prywatna „Św. Michała”  
44-348 Skrzyszów  
ul. 1   Maja 151  
tel. 32   472-63-33  


8 00 -18 00


8 00 -13 00


nieczynne  

37  

„Apteka u   Tomka”  
44-348 Skrzyszów  
ul. Dębowa 2a  
tel. 32   472-79-31  


8 00 -17 00


8 00 -13 00


nieczynne  

38  

Apteka Ogólnodostępna  
44-361 Syrynia  
ul. Krzyżowa 9  
tel. 32   451-77-83  


9 00 -16 00


nieczynne  


nieczynne  

39  

Apteka Prywatna  
44-325 Mszana  
ul. 1   Maja 81  
tel. 32   472-00-55  


8 00 -15 00


nieczynne  


nieczynne  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXVII/364/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE PEŁNIĄCE DYŻURY  
W SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIETA I   INNE DNI WOLNE OD PRACY W   2014 ROKU  
NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

Apteki pełnią dyżur w   systemie zmianowym :  

soboty dyżur w   aptekach rozpoczyna się od godziny 14 00 do 9 00 w niedzielę,  

niedziele, święta, inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się od godziny 9 00 do 8 00 następnego dnia  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »