| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1   i 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 6   września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z   2008r. Nr 45, poz. 271 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, prezydenta, burmistrzów miast z   terenu Powiatu Wodzisławskiego i   Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   przepisie art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim oraz mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego  
w roku 2014, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXIV/252/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia  
25 października 2012 roku w   sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1   stycznia 2014 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXVII/364/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

ROZKŁAD  PRACY  APTEK  OGÓLNODOSTĘPNYCH  NA  TERENIE POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO  

 

 


Nazwa apteki  

Rozkład godzin pracy aptek  

poniedziałek-piątek  

sobota  

niedziela i   święta  

1  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Konstancji 4  
tel. 32   455-22-48  


8 00 -18 00
 


9 00 -13 00
 


nieczynne  

2  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
Os. XXX-lecia PRL 62a  
tel. 32   456-34-33  


8 00 -20 00
 


9 00 -13 00
 


nieczynne  

3  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 55  
tel. 32   455-64-01  


całodobowo  

4  

Apteka „ESKULAP”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 164  
tel. 32   459-18-91  


7 00 -19 00
 


nieczynne  


nieczynne  

5  

Apteka „VIVAX”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. 26 Marca 18  
tel. 32   455-25-52  


całodobowo  

6  

Apteka „VIVAX II”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Kubsza 2a  
tel. 32   455-11-60  


8 00 -20 00
 


8 00 -14 00


nieczynne  

7  

Apteka „VIVAX III”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Ks. Kubsza 24b  
tel. 32 455-66-96  


8 00 -19 00
 


8 00 -14 00


nieczynne  

8  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-313 Wodzisław Śl.  
ul. Chrobrego 119  
tel. 32   456-47-89  


8 00 -16 00


nieczynne  


nieczynne  

9  

Apteka Ogólnodostępna  
„FARMACEUTÓW”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Kubsza 32  
tel. 32   455-03-05  
 


8 00 -20 00
 


8 00 -20 00


niedziela  
9 00 -17 00

10  

Apteka  
44-304 Wodzisław Śl.  
ul. Armii Ludowej 1  
tel. 32   456-94-13  
 


8 00 -16 00


10 00 -12 00


nieczynne  

11  

Apteka „Dr Optima”  
44-304 Wodzisław Śl.  
ul. Radlińska 61  
tel. 32   440-91-00  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


nieczynne  

12  

Apteka     MEDHOUSE    
Graczyk i   Wspólnicy sp. z   o.o.  
ul. Radlińska 68  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32   459-10-20  


10 00 -18 00


nieczynne  


nieczynne  

13  

Apteka Prywatna     FARMEX    
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Targowa 12  
tel. 32   453-06-22  

pon. 7 00 -19 00
wt – śr. 8 00 -19 00
czw. 7 00 -19 00
pt. 8 00 -19 00


8 00 -14 00
 


nieczynne  

14  

„Moja Apteka”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Przemysława 9  
tel. 32-456-41-16  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


nieczynne  

15  

Apteka „Jana Pawła”  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Jana Pawła II 8a  
tel. 32   750-12-80  


8 00 -20 00


8 00 -14 00


nieczynne  

16  

Apteka z   +  
44-300 Wodzisław Śl.  
ul. Witosa 28  
tel. 32   453-22-22  


9 00 -21 00


9 00 -21 00

niedziela  
9 00 -19 00

 

17  

Apteka Prywatna „GEMINI”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Strzelców Bytomskich 11  
tel. 32   457-55-68  


8 00 -18 00


nieczynne  

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  
pełni Apteka Orłowiec Rydułtowy  

18  

Apteka „Orłowiec”  
44-280 Rydułtowy  
Os. Orłowiec 20a  
tel. 32   457-70-84  


8 00 -20 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

19  

Apteka „Szczęść Boże”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  
tel. 32   457-83-40  


8 00 -20 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

20  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  
tel. 32   457-82-86  


8 00 -21 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

21  

Apteka „VIVAX IV”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  
tel. 32   457-75-99  


8 00 -19 00


nieczynne  

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

22  

Apteka „Na Bema”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  
tel. 32   418-10-17  

poniedziałek,  
środa, czwartek  
8 00 -20 00
wtorek, piątek  
7 00 -20 00


9 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

23  

Apteka „ZDROWIE”  
44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  
tel. 32   457-74-00  


8 00 -20 00


8 00 -15 00


dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

24  

Apteka     Lykos    
(Galeria Rydułtowy)  
44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
tel. 32   457-69-97/98  


8 00 - 24 00
 


8 00 - 24 00


8 00 - 24 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

25  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  
tel. 32   453-04-66  


8 00 -18 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

26  

Apteka     Blisko Ciebie    
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 9  
tel. 32   455-70-59  


7 30 -20 00


7 30 -14 30

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

27  

Apteka „VALIDUS”  
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  
tel. 32   453-15-69  


8 00 -20 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

28  

Apteka     Na Zdrowie    
44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  
Tel. 32   455-90-75  


8 00 -20 00


8 00 -18 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

29  

Apteka „EMA”  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  
tel. 32   456-70-61  


8 00 -20 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

30  

Apteka „Mariańska” s. c.  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  
tel. 32   455-82-00  


8 00 -18 00


8 00 -14 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

31  

Apteka „Św. Łukasza”  
44-310 Radlin  
ul. Korfantego, pawilon 3  
tel. 32   456-72-65  


8 00 -19 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  
pełni Apteka „EMA” Radlin  

32  

Apteka „Pod Jaskółką”  
44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  
tel. 32   457-16-87  


8 00 -19 00


8 00 -13 00

dyżury zgodnie  
z harmonogramem  

 

33  

Apteka Leków Gotowych  
44-350 Gorzyce  
ul. Raciborska 48  
tel. 32   451-20-99  


8 00 -18 00


8 30 – 13 00


nieczynne  

34  

Apteka „MEDIKOR”  
44-321 Marklowice  
ul. Wyzwolenia 154  
tel. 32   453-14-20  


7 30 -19 00
 


7 30 -14 00


nieczynne  

35  

Apteka Prywatna  
44-360 Lubomia  
ul. Korfantego 34  
tel. 32   451-66-56  


8 00 -17 00


8 00 -12 00


nieczynne  

36  

Apteka Prywatna „Św. Michała”  
44-348 Skrzyszów  
ul. 1   Maja 151  
tel. 32   472-63-33  


8 00 -18 00


8 00 -13 00


nieczynne  

37  

„Apteka u   Tomka”  
44-348 Skrzyszów  
ul. Dębowa 2a  
tel. 32   472-79-31  


8 00 -17 00


8 00 -13 00


nieczynne  

38  

Apteka Ogólnodostępna  
44-361 Syrynia  
ul. Krzyżowa 9  
tel. 32   451-77-83  


9 00 -16 00


nieczynne  


nieczynne  

39  

Apteka Prywatna  
44-325 Mszana  
ul. 1   Maja 81  
tel. 32   472-00-55  


8 00 -15 00


nieczynne  


nieczynne  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXVII/364/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE PEŁNIĄCE DYŻURY  
W SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIETA I   INNE DNI WOLNE OD PRACY W   2014 ROKU  
NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

Apteki pełnią dyżur w   systemie zmianowym :  

soboty dyżur w   aptekach rozpoczyna się od godziny 14 00 do 9 00 w niedzielę,  

niedziele, święta, inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się od godziny 9 00 do 8 00 następnego dnia  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »