| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.75.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, ich części i grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) budynki, ich części i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej oraz w zakresie udzielania pomocy społecznej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Goleszów Nr XLVI/374/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »