| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.255.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2powierzchni 0,80 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,56 zł,

c) pozostałych - od 1m2powierzchni 0,36 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1m2powierzchni użytkowej 0,70 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2powierzchni użytkowej 20,40 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2powierzchni użytkowej 10,75 zł,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielejące tych świadczeń - od 1m2powierzchni użytkowej 4,40 zł,

e) garaże - od 1m2powierzchni użytkowej 6,86 zł,

f) pozostałych -  od 1m2powierzchni użytkowej 6,26 zł.

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospdarczej 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »