| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.256.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,  poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

530,00 zł

754,00 zł

968,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

15

1.108,00 zł

1.322,00 zł

15

1.220,00 zł

1.372,00 zł

3

12

17

1.260,00 zł

1.422,00 zł

17

25

1.610,00 zł

1.726,00 zł

25

1.838,00 zł

1.952,00 zł

4

12

25

1.928,00 zł

2.052,00 zł

25

31

1.990,00 zł

2.686,00 zł

31

2.014,00 zł

2.686,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.512,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

18

1.518,00 zł

1.574,00 zł

18

25

1.610,00 zł

1.712,00 zł

25

31

1.674,00 zł

1.812,00 zł

31

1.726,00 zł

2.122,00 zł

3

12

40

1.762,00 zł

1.946,00 zł

40

1.886,00 zł

2.790,00 zł

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 378,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

1

12

18

390,00 zł

428,00 zł

18

25

478,00 zł

540,00 zł

25

580,00 zł

654,00 zł

2

12

28

680,00 zł

780,00 zł

28

33

806,00 zł

980,00 zł

33

38

1.006,00 zł

1.414,00 zł

38

1.460,00 zł

1.860,00 zł

3

12

38

1.070,00 zł

1.410,00 zł

38

1.486,00 zł

1.888,00 zł

6) od autobusów

Ilość miejsc dla pasażerów

Stawka podatku w złotych

Mniej niż 30 miejsc

1.196,00 zł

30 lub więcej miejsc

1.700,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »