| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

Or .0007.179.2013

2013/095995

UCHWAŁA NR 602/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami/,

art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami/,

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom legitymującym się umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

§ 2. Określić następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych:

1) sprzedaż mieszkań będzie realizowana wyłącznie w budynkach określonych w załączniku nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018, przyjętym Uchwałą Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 6308),

2) lokal mieszkalny może zostać sprzedany najemcom:

a) którym najem nie został  wypowiedziany z przyczyn ustawowych,

b) którzy nie zalegają z opłatami z tytułu najmu,

c) którzy nie pobierają dodatku mieszkaniowego i nie pobierali go w okresie roku czasu poprzedzającego datę złożenia wniosku o wykup mieszkania,

3) wniosek o nabycie lokalu złożony do Prezydenta Miasta wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej faktu spełnienia przez najemcę warunków wykupu lokalu o których mowa powyżej w punkcie 2.

§ 3. Określić następujące warunki udzielania bonifikat:

1) bonifikata przysługuje wszystkim najemcom w budynkach w których prowadzona jest sprzedaż mieszkań wg stawek procentowych określonych zgodnie z § 4, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej w punkcie 2,

2) bonifikata nie przysługuje, jeżeli:

a) w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego najemca skorzystał z pomocy Gminy Rybnik w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych,

b) najemcy (razem lub każdy z nich oddzielnie) posiadają prawo własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości wykorzystanej na cele mieszkaniowe lub z rozpoczętą budową budynku z funkcją mieszkaniową, położonych na obszarze kraju,

c) przedmiotem sprzedaży jest lokal oddany w najem w trybie przetargu na stawkę miesięczną czynszu (czynsz wolny),

d) najemca skorzystał uprzednio z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu.

§ 4. 1. Określić następujące wysokości stawek procentowych bonifikaty:

1) podstawowa bonifikata wynosi 70 %,

2) bonifikatę zwiększa się o 2 % za każdy pełny rok najmu licząc lata najmu lokalu najdalej do dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu, jednak nie więcej niż o 20 %; do okresu trwania najmu wlicza się także czas trwania najmu poprzednio wynajmowanego gminnego lokalu mieszkalnego, jeżeli nie było przerwy pomiędzy zawieranymi umowami,

3) bonifikatę określoną w powyższy sposób pomniejsza się z tytułu nakładu Gminy na:

a) modernizację, termomodernizację lub remont budynku o:

- 10 %, jeżeli powyższe prace zostały wykonane w okresie czasu od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu,

- 20 %, jeżeli powyższe prace zostały wykonane w okresie 3 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu,

- 30 %, jeżeli powyższe prace zostały wykonane w okresie czasu do 3 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu,

b) wymianę okien o:

- 0,5 %, za każde okno wymienione w okresie od 10 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu,

- 1,0 %, za każde okno wymienione w okresie od 7 do 3 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie lokalu,

- 1,5 %, za każde okno wymienione w okresie od 3 lat do dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu.

2. Bonifikatę określoną zgodnie z ust. 1 pomniejsza się o 10%, jeżeli przed sprzedażą lokalu Gmina wnosi do wspólnoty mieszkaniowej na poczet kosztów zarządu opłaty w kwocie przekraczającej wysokość czynszu o 20%; pomniejszenie nie następuje, jeżeli przekroczenie to nastąpiło na skutek podwyższenia funduszu remontowego po przeprowadzonej modernizacji lub termomodernizacji budynku.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 74, poz. 1212, zm.: Nr 74, poz. 1213, Nr 131, poz. 2170 i Nr 162, poz. 2663).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r., po uprzednim jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »