| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/408/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 594) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wojkowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,86 złod 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych– 4,00 złod 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,35 złod 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych– 0,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej– 21,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym– 10,00 złod 1m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,25 złod 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych– 7,05 złod 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły)– 4,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych– 7,05 złod 1m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna– 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXI/220/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »