| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/408/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 594) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wojkowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,86 złod 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych– 4,00 złod 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,35 złod 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych– 0,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej– 21,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym– 10,00 złod 1m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,25 złod 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych– 7,05 złod 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły)– 4,70 złod 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych– 7,05 złod 1m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna– 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXI/220/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »