| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 298/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą                        Nr XXVIII/274/2013 Rady Gminy  Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Joanny Kaczmarek, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Pani Joanny Kaczmarek przeprowadzone zostaną  wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 1.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 9 lutego 2014r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 298/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 5 grudnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś

Termin wykonania czynności wybor- czej[1])

Treść czynności

do 7 grudnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu  wyborczym  nr 1

do 21 grudnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wielowieś, informacji o okręgu  wyborczym nr 1, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1

do 23 grudnia 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

do 26 grudnia 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

do 10 stycznia 2014 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 17 stycznia 2014 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Wielowieś kandydatów na członków obwodowej  komisji wyborczej

do 19 stycznia 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wielowieś informacji o numerze i granicach obwodu  głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej  komisji wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 25 stycznia 2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 26 stycznia 2014 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy Wielowieś

do 30 stycznia 2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

7 lutego 2014 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

8 lutego 2014 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

9 lutego 2014 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze okreslone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych lub urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »