| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bojszowy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2.

1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, Gmina Bojszowy zapewnia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę:

- podstawienie dodatkowego pojemnika o określonej pojemności

- odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów w pierwszym z terminów podanych w harmonogramie odbioru dla odpadów zmieszanych

2. Określa się następujące stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1

- podstawienie pojemnika w terminie, w którym dokonywane są podstawienia wynikające ze złożonych deklaracji – bezpłatnie

- podstawienie pojemnika w innym terminie niż w/w, wskazanym przez zamawiającego usługę – 200

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach

o pojemności 120 l - 27

o pojemności 240 l - 38

o pojemności 1100 l - 76

3. Umożliwia się bezpłatny, osobisty odbiór pojemnika służącego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z terenu instalacji  odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Tychach przy ul. Serdecznej 100.

§ 3.

1. Gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór następujących kontenerów przeznaczonych na odpady budowlano-remontowe z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie:

- KP 4m3przeznaczony do gromadzenia czystego gruzu – 324

- KP 7 m3przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów budowlano-remontowych – 324

2. do powyższych kwot naliczona zostanie oplata za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem za przyjęcie odpadów o określonym kodzie do instalacji.

§ 4.

Realizacja usług, o których mowa w § 2, 3 i 4 następuje po wcześniejszym złożeniu w formie pisemnej wypełnionego i podpisanego druku zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXI/133/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/167/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »