| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bojszowy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2.

1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, Gmina Bojszowy zapewnia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę:

- podstawienie dodatkowego pojemnika o określonej pojemności

- odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów w pierwszym z terminów podanych w harmonogramie odbioru dla odpadów zmieszanych

2. Określa się następujące stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1

- podstawienie pojemnika w terminie, w którym dokonywane są podstawienia wynikające ze złożonych deklaracji – bezpłatnie

- podstawienie pojemnika w innym terminie niż w/w, wskazanym przez zamawiającego usługę – 200

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach

o pojemności 120 l - 27

o pojemności 240 l - 38

o pojemności 1100 l - 76

3. Umożliwia się bezpłatny, osobisty odbiór pojemnika służącego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z terenu instalacji  odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Tychach przy ul. Serdecznej 100.

§ 3.

1. Gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór następujących kontenerów przeznaczonych na odpady budowlano-remontowe z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie:

- KP 4m3przeznaczony do gromadzenia czystego gruzu – 324

- KP 7 m3przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów budowlano-remontowych – 324

2. do powyższych kwot naliczona zostanie oplata za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem za przyjęcie odpadów o określonym kodzie do instalacji.

§ 4.

Realizacja usług, o których mowa w § 2, 3 i 4 następuje po wcześniejszym złożeniu w formie pisemnej wypełnionego i podpisanego druku zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXI/133/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/167/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »