| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Dokonać zwiększenia dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013r zgodnie z zał. 3

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

6 210,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

6 210,00

852

Pomoc społeczna

9 500,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

wpływy z różnych dochodów-

- nagroda z MPiPS

9 500,00

Razem zwiększenie dochodów

15 710,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

87 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

87 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

87 000,00

600

Transport i łączność

160 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

160 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

160 000,00

750

Administracja publiczna

60 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

60 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 210,00

187 000,00

80104

Przedszkola

187 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

w tym

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

187 000,00

80110

Gimnazja

6 210,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

6 210,00

852

Pomoc społeczna

9 500,00

85203

Ośrodki wsparcia

9 500,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

5 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 500,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

262 710,00

247 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Zestawienie
dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na 2013r.

dz

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia w zł.

Dochody

Wydatki

801

80101

Szkoły podstawowe

30 000,00

30 000,00

Razem

30 000,00

30 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »