| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Dokonać zwiększenia dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013r zgodnie z zał. 3

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

6 210,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

6 210,00

852

Pomoc społeczna

9 500,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

wpływy z różnych dochodów-

- nagroda z MPiPS

9 500,00

Razem zwiększenie dochodów

15 710,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

87 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

87 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

87 000,00

600

Transport i łączność

160 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

160 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

160 000,00

750

Administracja publiczna

60 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

60 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 210,00

187 000,00

80104

Przedszkola

187 000,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

w tym

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

187 000,00

80110

Gimnazja

6 210,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

6 210,00

852

Pomoc społeczna

9 500,00

85203

Ośrodki wsparcia

9 500,00

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

5 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 500,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

262 710,00

247 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/173/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 2 grudnia 2013 r.

Zestawienie
dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na 2013r.

dz

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia w zł.

Dochody

Wydatki

801

80101

Szkoły podstawowe

30 000,00

30 000,00

Razem

30 000,00

30 000,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »