| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/390/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) –Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ten sposób, że w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały:

1. W § 2 w ust. 1 w miejsce dotychczasowej tabeli wprowadzić nową tabelę o następującej treści:

Dochód na członka rodziny

Wysokość stypendium

do 60% kryterium dochodowego

160% kwoty zasiłku rodzinnego

powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego

90% kwoty zasiłku rodzinnego

2. W § 4:

1) ust. 2 nadać brzmienie: „Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidziane w § 3 ust. 1 jest udzielane poprzez dostarczenie do rąk własnych za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza lub w sposób uzgodniony z wnioskodawcą, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę”.

2) ust. 4 nadać brzmienie: „Stypendium szkolne, o którym mowa w § 3 ust. 4 jest udzielane poprzez pokrycie kosztów wskazanych przez ucznia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą”.

3. § 5 nadać brzmienie:

Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie gotówkowej w kasie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 w godzinach urzędowania lub w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy po uzyskaniu pisemnej zgody wnioskodawcy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr inż. Halina Bocheńska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »