| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/390/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) –Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ten sposób, że w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały:

1. W § 2 w ust. 1 w miejsce dotychczasowej tabeli wprowadzić nową tabelę o następującej treści:

Dochód na członka rodziny

Wysokość stypendium

do 60% kryterium dochodowego

160% kwoty zasiłku rodzinnego

powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego

90% kwoty zasiłku rodzinnego

2. W § 4:

1) ust. 2 nadać brzmienie: „Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidziane w § 3 ust. 1 jest udzielane poprzez dostarczenie do rąk własnych za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza lub w sposób uzgodniony z wnioskodawcą, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę”.

2) ust. 4 nadać brzmienie: „Stypendium szkolne, o którym mowa w § 3 ust. 4 jest udzielane poprzez pokrycie kosztów wskazanych przez ucznia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą”.

3. § 5 nadać brzmienie:

Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie gotówkowej w kasie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 w godzinach urzędowania lub w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy po uzyskaniu pisemnej zgody wnioskodawcy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr inż. Halina Bocheńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »