| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/277/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.),

- art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.  Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gierałtowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów:

a) udostępnienie pojemnika (worek typu „big-bag”, kontener) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiór tych odpadów w pojemniku i ich zagospodarowanie.

2. Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usługi, o której mowa ust. 1, zależy od wielkości pojemnika i wynosi:

a) worek typu „big-bag” o pojemności 1 m3– 99,00 zł

b) kontener o pojemności 3 m3– 183,60 zł

c) kontener o pojemności 5 m3– 226,80 zł

d) kontener o pojemności 7 m3– 291,60 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Nr XXXII/251/13 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »