| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 5 ust. 1 i 3, i art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

1.               Stawki podatku od nieruchomości od gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,71 zł za 1 m2powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:4,56 zł za 1 hektar powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,28 zł za 1 m2powierzchni.

2.               Stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części wynoszą rocznie:

1)               od budynków mieszkalnych: 0,65 zł za 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży w budynkach mieszkalnych, dla których stawka wynosi: 0,74 zł za 1 m2powierzchni,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 18,00 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,75 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,68 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 4,11 zł za 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków letniskowych, dla których stawka wynosi: 7,73 zł za 1 m2powierzchni użytkowej.

3.               Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi rocznie 2 % ich wartości określonej na na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 214/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Ponadto podaje się jej treść do publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta Kalety i miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »