| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 5 ust. 1 i 3, i art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

1.               Stawki podatku od nieruchomości od gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,71 zł za 1 m2powierzchni,

2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:4,56 zł za 1 hektar powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,28 zł za 1 m2powierzchni.

2.               Stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części wynoszą rocznie:

1)               od budynków mieszkalnych: 0,65 zł za 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży w budynkach mieszkalnych, dla których stawka wynosi: 0,74 zł za 1 m2powierzchni,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 18,00 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,75 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,68 zł za 1 m2powierzchni użytkowej,

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 4,11 zł za 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków letniskowych, dla których stawka wynosi: 7,73 zł za 1 m2powierzchni użytkowej.

3.               Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi rocznie 2 % ich wartości określonej na na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 214/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Ponadto podaje się jej treść do publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta Kalety i miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »