| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 299/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

720 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

960 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.212 zł

2. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

od 12 ton i poniżej 14 ton

204 zł

504 zł

od 14 ton i poniżej 15 ton

504 zł

696 zł

od 15 ton i powyżej
15 ton

696 zł

1.464 zł

Trzy osie

od 12 ton i poniżej 19 ton

324 zł

624 zł

od 19 ton i poniżej 21 ton

624 zł

804 zł

od 21 ton i poniżej 23 ton

804 zł

1.200 zł

od 23 ton i powyżej
23 ton

1.200 zł

1.812 zł

Cztery osie i więcej

od 12 ton i poniżej 27 ton

804 zł

1.212 zł

od 27 ton i poniżej 29 ton

1.212 zł

1.896 zł

od 29 ton i powyżej
29 ton

1.896 zł

2.784 zł

3. Stawki od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

od 3,5 tony do 7 ton włącznie

1.440 zł

od 7 ton i poniżej 12 ton

1.680 zł

4. Stawki od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

od 12 ton i poniżej 25 ton

348 zł

600 zł

od 25 ton i poniżej 31 ton

696 zł

1.092 zł

od 31 ton i powyżej
31 ton

1.656 zł

2.232 zł

Trzy osie

od 12 ton i poniżej 40 ton

1.452 zł

1.992 zł

od 40 ton i powyżej
40 ton

1.992 zł

2.880 zł

5. Stawki od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton:

od 7 ton i poniżej 12 ton

420 zł

6. Stawki od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

od 12 ton i poniżej 25 ton

252 zł

420 zł

od 25 ton i powyżej 25 ton

420 zł

696 zł

od 28 ton i poniżej 33 ton

Dwie osie

od 12 ton i poniżej 28 ton

300 zł

408 zł

od 28 ton i poniżej
33 ton

744 zł

1.020 zł

od 33 ton i poniżej
38 ton

1.020 zł

1.512 zł

od 38 ton i powyżej 38 ton

1.368 zł

1.968 zł

Trzy osie

od 12 ton i poniżej 38 ton

816 zł

1.128 zł

od 38 ton i powyżej
38 ton

1.128 zł

1.512 zł

7. Stawki od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

do 15 miejsc

480 zł

powyżej 15 miejsc do 29 miejsc

804 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.680 zł

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 109/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Ponadto podaje się ją do publicznej wiadomości w Biuletynie Miasta Kalety i w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »