| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/985/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ),art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(t.j.Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XVIII/368/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2012r. poz. 912)dokonać następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów elewacji rozpoczętych nie później niż do dnia 30.06.2014r..

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dokonać do dnia 30 czerwca 2014r..

3. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »