| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/985/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ),art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(t.j.Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XVIII/368/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2012r. poz. 912)dokonać następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów elewacji rozpoczętych nie później niż do dnia 30.06.2014r..

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dokonać do dnia 30 czerwca 2014r..

3. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Foryś

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »