| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 232/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r., poz. 724), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( Monitor Polski z 2013r., poz. 812) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 062,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 274,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie


Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


Stawka podatku w złotych

12
15 i więcej

15

1 456,00
1 588,00

1 853,00
1 987,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
23 i więcej

23

1 853,00
1 987,00

2 250,00
2 385,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
29 i więcej

29

2 248,00
2 385,00

2 865,00
2 865,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 390,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
31 i więcej

31

1 853,00
1 987,00

1 987,00
2 265,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
40 i więcej

40

1 987,00
2 515,00

2 271,00
2 977,00

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 661,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25 i więcej

25

795,00
923,00

923,00
1 061,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
38 i więcej

38

1 189,00
1 513,00

1 700,00
2 237,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
38 i więcej

38

1 580,00
1 975,00

1 712,00
2 107,00

6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1 391,00

1 870,00

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 150/XIX/2012 z dnia 03.12.2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 223/XXVII/2013 z dnia 14 listopada 2013r w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »