| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/302/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ,art. 40 ust. 1,art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.594 z póź.zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010, Nr 95 poz. 613 z póź.zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z 07.08.2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r.poz.724) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 07.10.2013r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r.poz 812),

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 680,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 960,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 700,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 400,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) poniżej 30 miejsc 680,00 zł

b) równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 430,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada  2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII / 302 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 28 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12
15

15

700,00
1680,00

1480,00
1800,00

Trzy osie

12
19
23

19
23

1100,00
1400,00
1590,00

1280,00
1590,00
1950,00

Cztery osie i więcej

12
27
29

27
29

1290,00
1300,00
1620,00

1300,00
1620,00
2400,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII / 302 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 28 listopada 2013 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balstowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12
25
31

25
31

1000,00
1190,00
1500,00

1100,00
1480,00
2120,00

3 osie

12
40

40

1220,00
1690,00

1690,00
2495,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII / 302 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 28 listopada 2013 r.

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )


Stawka podatku ( w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
Zawieszenia
osi jezdnych

1 oś

12
25

25

300,00
390,00

390,00
620,00

2 osie

12
28
33
38

28
33
38

320,00
820,00
900,00
1270,00

800,00
860,00
1270,00
1665,00

3 osie

12
38

38

880,00
1200,00

950,00
1300,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »