| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.66.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) oraz art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Lyski opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się z wysokości 24,00 zł od jednego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4.

Pobór opłaty prowadzony będzie w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się osoby wskazane w załączniku do uchwały.

§ 5.

Pobrana w danym miesiącu opłata powinna być przez inkasenta wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 5 dni roboczych po dniu, w któryn zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata opłaty przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.66.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »