| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.66.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) oraz art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Lyski opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się z wysokości 24,00 zł od jednego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4.

Pobór opłaty prowadzony będzie w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się osoby wskazane w załączniku do uchwały.

§ 5.

Pobrana w danym miesiącu opłata powinna być przez inkasenta wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 5 dni roboczych po dniu, w któryn zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata opłaty przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.66.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »