| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1, art. 16 i 19 pkt 1 lit. ”a”, art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1.

1) Opłatę targową pobiera się od:

- osób fizycznych,

- od osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

2) Opłatę pobiera się we wszelkich miejscach, w których dokonywana jest sprzedaż, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

§ 2.

Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące w 2014 roku:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, od indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji (sery, masło, jaja, warzywa) oraz runo leśne w wysokości 16,00 zł

2) przy sprzedaży z wozu konnego w wysokości 22,00 zł

3) przy sprzedaży z samochodów: osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz przyczep, naczep w wysokości 30,00 zł

4) przy sprzedaży dokonywanej ze stoiska, bez względu na rodzaj towaru przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 44,00 zł

§ 3.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą przybycia i rozpoczęcia sprzedaży na targowisku.

§ 4.

1) Opłata targowa płatna jest w drodze inkasa, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

2) Jeżeli wpłata dokonana jest na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy sprzedawca winien okazać dowód wpłaty inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXIV/157/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej na 2013 rok.

§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »