| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/234/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8, art.10 ust.1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.),Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 700

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1147

c) powyżej 9 t i mniej niż 12 t - 1534

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

-dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż:

-dopuszczalna masa całkowita mniej niż:

-zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

-Inny system zawieszenia

-2 Osie

-12

-15

-573 zł

-789 zł

-15

-i więcej

-789 zł

-1719 zł

-3 Osie

-12

-19

-393 zł

- 766

-19

-23

-956 zł

-1402 zł

-23

-i więcej

-1402 zł

-2140 zł

-4 Osie i więcej

-12

-27

-956 zł

-1466 zł

-27

-29

-1466 zł

-2230 zł

-29

-i więcej

-2230 zł

-2931 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t do 7 t włącznie - 1592

b) powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1790

c) równej lub wyższej niż 12 t:

-dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż

-dopuszczalna masa całkowita w tonach mniej niż

-zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia

-2 Osie

-12

-25

-393 zł

-675 zł

-25

-31

-777 zł

-1210 zł

-31

-i więcej

-1849 zł

-2264 zł

-3 Osie i więcej

-12

-40

-1644 zł

-2230 zł

-40

-i więcej

-2230 zł

-2931 zł

3) przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 383

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż

-dopuszczalna masa całkowita w tonach mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia

-1 Oś

-12

-25

-293 zł

-461 zł

-25

-i więcej

-471 zł

-766 zł

-2 Osie

-12

-28

-318 zł

-461 zł

-28

-33

-842 zł

-1136 zł

-33

-38

-1136 zł

-1695 zł

-38

-i więcej

-1517 zł

-2230 zł

-3 Osie i więcej

-12

-38

-1248 zł

-1683 zł

-38

-i więcej

-1402 zł

-1912 zł

5) autobusy:

a) posiadające mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z kierowcą - 1018

b) posiadające 30 lub więcej miejsc siedzących łącznie z kierowcą - 1872

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXIV/156/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2013

§ 4.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »