| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/237/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej z dołu bez wezwania , w każdym roku kwartalnie w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łękawica.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/220/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »