| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/240/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Łękawica

u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w wysokości brutto 150,00 zł za 1 m3.

§ 2.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górną stawkę opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości brutto 90,00 zł za 1 m3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.             

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »