| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku , poz.594), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwalaco następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę -28.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę28.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.”– otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. .

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2013 roku”poprzez: zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdziale 80103 o kwotę 10.350 zł, zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 75412 o kwotę 5.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”poprzez: dodanie do realizacji nowych zadań:

- Nr 22- „Oświetlenie Łękawica – dokumentacja” w wysokości 8.200 zł,

- Nr 23- „Budynek gospodarczy - park” w wysokości 4.000 zł,

- Nr 24 „Zakup działki – ul. Górska KM” w wysokości 4.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok ”poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:

- w dziale 010 – na akcyzę w wysokości 1.480,12 zł,

- w dziale 852 – na świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 618 zł, zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym:

- w dziale 750 – na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.398 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013 roku”poprzez: zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w związku z otrzymanymi dotacjami:

- w dziale 852 – na opłacenie składki zdrowotnej 3.417 zł, na zasiłki okresowe 91.000 zł, na dożywianie 5.138 zł, na zasiłki stałe 29.028 zł,

- w dziale 854 – na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 35.887 zł, w dziale 801 – na wychowanie przedszkolne w wysokości 25.668 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Usług Komunalnych”poprzez: zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej i pozostałych wydatków o kwotę 370 zł oraz przesunięcie w grupie wydatków bieżących kwoty 25.000 zł. zmniejszając wydatki na wynagrodzenia a zwiększając pozostałe wydatki, dodanie kolumny nr 16 „Podatek VAT od dotacji przedmiotowej” z wartością 370 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10a „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 poprzez: zmniejszenie wartości przychodów ogółem i wydatków ogółem o kwotę 370 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody
wydatki
deficyt
który będzie pokryty przychodami :
- z zaciąganych pożyczek
- z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- z wolnych środków15.267.308,12 zł
17.367.394,12 zł
2.100.086,00 zł

1.243.253,00 zł
706.888,00 zł
149.945,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/241/13 Rady Gminy
Łękawica z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/241/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/241/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/241/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/241/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 listopada 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »