| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/236/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez  właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, miesięcznie, do 15-tego każdego  miesiąca.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana:

a) na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez bank obsługujący Gminny Zakład     Gospodarki Komunalnej w Milówce – jednostkę budżetową Gminy Milówka, w jednej z przewidzianych przez prawo bankowe form płatności,

b) bezpośrednio do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka, jednocześnie traci moc uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 27 grudnia 2012 r. w tej samej sprawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »