| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.)art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P z 2013r. poz. 724) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( M.P. z 2013r. poz. 812),

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, jak następuje:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitejpowyżej3,5 tony i poniżej 12 ton–   rubryki od D1 do D3 deklaracji

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.
do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.
i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Samochody ciężarowe


700


1100


1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 ton
rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. – 1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego– rubryka D 5 deklaracji:

a) przyczepy lub naczepy j. w.  –1200 zł.

4. Autobusy –rubryki D 6 i D 7 deklaracji:


Liczba miejsc siedzących


mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej
niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy


1350


1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne


Inny system zawieszenia osi

Liczba osi DMC:2 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1350

Liczba osi DMC:3 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

Liczba osi DMC: 4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1750

2650

31

-

1800

2650


6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  –rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inny system zawieszenia
osi ciągnika


nie mniej niż


mniej niż

Liczba osi zespołu DMC: 2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

600

650

25

31

650

970

31

-

1500

2100


Liczba osi zespołu DMC: 3 OSIE i więcej


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

40

1350

1850

40

-

1900

2700

7. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –rubryki od D 13 do D 15 deklaracji:


Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne


Inny system
Zawieszenia osi


nie mniej niż


mniej niż

Liczba osi zespołu DMC: 1

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


250


400


25


-


400


600

Liczba osi zespołu DMC: 2 OSIE


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


28


250


350


28


33


650


900


33


38


900


1380


38


-


1200


1800

Liczba osi zespołu DMC: 3 OSIE i więcej

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


38


1000


1300


38


-


1000


1400


§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność - non profit - w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »