| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.)art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P z 2013r. poz. 724) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( M.P. z 2013r. poz. 812),

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, jak następuje:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitejpowyżej3,5 tony i poniżej 12 ton–   rubryki od D1 do D3 deklaracji

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.
do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.
i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Samochody ciężarowe


700


1100


1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 ton
rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. – 1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego– rubryka D 5 deklaracji:

a) przyczepy lub naczepy j. w.  –1200 zł.

4. Autobusy –rubryki D 6 i D 7 deklaracji:


Liczba miejsc siedzących


mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej
niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy


1350


1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne


Inny system zawieszenia osi

Liczba osi DMC:2 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1350

Liczba osi DMC:3 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

Liczba osi DMC: 4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1750

2650

31

-

1800

2650


6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  –rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inny system zawieszenia
osi ciągnika


nie mniej niż


mniej niż

Liczba osi zespołu DMC: 2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

600

650

25

31

650

970

31

-

1500

2100


Liczba osi zespołu DMC: 3 OSIE i więcej


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

40

1350

1850

40

-

1900

2700

7. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –rubryki od D 13 do D 15 deklaracji:


Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne


Inny system
Zawieszenia osi


nie mniej niż


mniej niż

Liczba osi zespołu DMC: 1

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


250


400


25


-


400


600

Liczba osi zespołu DMC: 2 OSIE


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


28


250


350


28


33


650


900


33


38


900


1380


38


-


1200


1800

Liczba osi zespołu DMC: 3 OSIE i więcej

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


38


1000


1300


38


-


1000


1400


§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność - non profit - w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »