| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/309/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z dnia 9 września 2013 r., poz. 724),

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni -0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -4,00

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni -0,22 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej -0,59 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej -19,65 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej -9,26

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej -4,10

e) pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej

- garaży -6,82 zł

- gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych -3,55 zł

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,82 zł

- letniskowych -6,82 zł

- pozostałych -6,82 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności, polegającej na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Grunty zajęte na cmentarze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/188/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz Uchwała Nr XXIV/189/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »