| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. - Monitor Polski z dnia 9 września 2013 r., poz. 724 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. - Monitor Polski z dnia 11 października 2013 r., poz. 812 .

Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 635,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1002,00 zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1305,00 zł

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

dopuszczalna masa całkowita pojazdu

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 13 ton

990,00 zł

1100,00 zł

nie mniej niż 13 mniej niż 14 ton

1045,00 zł

1320,00 zł

nie mniej niż 14 mniej niż 15 ton

1129,00 zł

1588,00 zł

nie mniej niż 15 ton

1687,00 zł

1837,00 zł

trzy osie

dopuszczalna masa całkowita pojazdu

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 17 ton

1540,00 zł

1761,00 zł

nie mniej niż 17 mniej niż 19 ton

1687,00 zł

2084,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 21 ton

1761,00 zł

2090,00 zł

nie mniej niż 21 mniej niż 23 ton

1976,00 zł

2190,00 zł

nie mniej niż 23 mniej niż 25 ton

2003,00 zł

2200,00 zł

nie mniej niż 25 ton

2190,00 zł

2239,00 zł

cztery osie i wiecej

dopuszczalna masa całkowita pojazdu

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 25 ton

1980,00 zł

2310,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 27 ton

2190,00 zł

2343,00 zł

nie mniej niż 27 mniej niż 29 ton

2239,00 zł

2364,00 zł

nie mniej niż 29 mniej niż 31 ton

2294,00 zł

2594,00 zł

nie mniej niż 31 ton

2310,00 zł

2617,00 zł

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1580,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 18 ton

1705,00 zł

1815,00 zł

nie mniej niż 18 mniej niż 25 ton

1837,00 zł

1941,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 ton

1941,00 zł

1999,00 zł

nie mniej niż 31 mniej niż 37 ton

2006,00 zł

2048,00 zł

nie mniej niż 37 ton

2119,00 zł

2239,00 zł

trzy osie

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 37 ton

1888,00 zł

2045,00 zł

nie mniej niż 37 mniej niż 40 ton

2239,00 zł

2473,00 zł

nie mniej niż 40 ton

2400,00 zł

2659,61 zł

4) Od przyczepy lub naczepy:

a) która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 960,00 zł

b) która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

jedna oś

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 18 ton

1023,00 zł

1217,00 zł

nie mniej niż 18 mniej niż 25 ton

1178,00 zł

1265,00 zł

nie mniej niż 25 ton

1248,00 zł

1334,00 zł

dwie osie

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 28 ton

1248,00 zł

1344,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 ton

1313,00 zł

1388,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 ton

1409,00 zł

1473,00 zł

nie mniej niż 38 ton

1540,00 zł

1871,00 zł

trzy osie

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 mniej niż 38 ton

1507,00 zł

1580,00 zł

nie mniej niż 38 ton

1601,00 zł

1616,00 zł

5) Od autobusów:

a) o liczbie miejsc siedzących mniej niż 30 - 942,00 zł

b) o liczbie miejsc siedzących równej 30 i powyżej - 1766,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku środki transportowe wykorzystywane do działalnościj polegąjacej na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, z wyjatkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta w Myszkowie nr XXIV/190/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »