| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 217/XXIX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r . Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2013 r. poz. 660) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.9).

Rada Gminy Popów

uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią  cenę  skupu  żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok, na obszarze Gminy Popów, z wynikającej z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku  (M.P. z 2013 r. poz. 814) kwoty69,28 złdo kwoty40,00zł  za 1 dt.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie   Gminy, i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »