| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/268/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz .U z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz.724).

Rada Miasta Poręba
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,86 złod 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,13 złod 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,18 złod 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych -0,68 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -22,05 złod 1 m² powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,26 złod 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,58 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -3,82 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

f) od 1m² powierzchni garaży wolnostojących -4,83 zł

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/156/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »