| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.880 -1/6/2013 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 9 grudnia 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie podziału Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 października 2013 r. sygn. akt IV SA/Gl 628/13 oraz w związku z art. 40a § 3 i art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) )

postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się referendum gminne w sprawie podziału Gminy Kłobuck poprzez wydzielenie z Gminy Kłobuck nowej gminy - Gminy Kamyk, obejmującej obszary sołectw: Biała, Borowianka, Kamyk, Kopiec, Nowa Wieś.

§ 2. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 19 stycznia 2014 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. Referendum polegać będzie na udzieleniu na karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na pytanie o następującej treści: "Czy jest Pan/Pani za podziałem Gminy Kłobuck poprzez wydzielenie z Gminy Kłobuck nowej gminy - Gminy Kamyk obejmującej obszary sołectw: Biała, Borowianka, Kamyk, Kopiec, Nowa Wieś ?"

§ 5. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie podziału Gminy Kłobuck poprzez wydzielenie z Gminy Kłobuck nowej gminy - Gminy Kamyk:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 6. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie podziału Gminy Kłobuck poprzez wydzielenie z Gminy Kłobuck nowej gminy - Gminy Kamyk:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 7. Wykonanie postanowienia powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kłobuck.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 1/6/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 9 grudnia 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie podziału

Gminy Kłobuck

Termin wykonania czynności referendalnej *)

Treść czynności referendalnej

do 11 grudnia 2013 r.

- ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie gminy Kłobuck postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie podziału Gminy Kłobuck,

do 15 grudnia 2013 r.

-utworzenie obwodu głosowania w szpitalu oraz ustalenie jego granic, siedziby i numeru,

do 20 grudnia 2013 r.

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Kłobucka o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Radzie Miejskiej w Kłobucku kandydatów na członków komisji do spraw referendum,

do 25 grudnia 2013 r.

- powołanie przez Radę Miejską w Kłobucku Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kłobucku,

do 29 grudnia 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Kłobucku spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Gminną Komisję do Spraw Referendum w Kłobucku obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Kłobucka przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  w alfabecie Braille’a,

do 5 stycznia 2014 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Kłobucka przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 9 stycznia 2014 r.

- składanie wniosków do Burmistrza Kłobucka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

17 stycznia 2014 r. o godz . 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,

18 stycznia 2014 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

19 stycznia 2014 r.
godz. od 7 00 do 21 00

- głosowanie

*)Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 706.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 1/6/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 9 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 1/6/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 9 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »