| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/XXXIII/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku (M.P. z 2013 roku, poz.828)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku z kwoty 171,05 zł do kwoty 102,14 zł za 1 m3, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Niegowa na rok 2014.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 181/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2013 rok (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2012 roku, poz. 5798).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »