| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 246/XXXIII/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.8 i art.10 ust.1 i ust.2, art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.4 ust.1, i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013 roku, poz.724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P. z 2013 roku, poz. 812)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.


Lp.


Rodzaj środka transportowego

Stawka obowiązująca w 2014 r. dla samochodów


z katalizatorami


bez katalizatorów

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 t

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


654,00


722,00


673,00


738,00

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


1.054,00


1.054,00


1.090,00


1.090,00

c) powyżej 9 t i mniej niż 12t
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


1.446,00


1.446,00


1.479,00


1.479,00

2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub powyżej 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t


1.970,00


2.551,00

1.995,00

2.573,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t


1.962,00


2.525,00

1.972,00

2.551,00

2.018,00

2.553,00

4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t


1.972,00


2.540,00

1.995,00

2.682,00

2.018,00

2.682,00

3.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Ciągniki wyprodukowane w 2009 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 2009roku

- ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 t do 7 t
- ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7 t i poniżej 12 t

1.509,00

1.512,00


1.535,00


1.536,00

4.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w równej lub wyższej niż 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t,


1.535,00


1.500,00

1.555,00

1.533,00

1.759,00

2.233,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t


1.577,00


2.148,00

2.009,00

2.955,00

5.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wyprodukowane w 2009 roku i wcześniej

Wyprodukowane po 2009 roku

590,00

590,00

6.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t,


590,00


590,00

958,00

958,00

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t
- nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,


958,00


958,00

993,00

993,00

1.068,00

1.587,00

1.401,00

1.860,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t


993,00


1.182,00

1.182,00

1.643,00

7.

Od autobusu;
- o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30
- o liczbie miejsc do siedzenia równej lub
wyższej niż 30


1.082,00

1.298,00

§ 2. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

1. Środki transportu wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół bez względu na ilość miejsc siedzących;

2. Środki transportu wykorzystywane do usuwania awarii i regulowania poboczy dróg gminnych;

3. Środki transportu wykorzystywane do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów wykorzystywanych do innych celów niż statutowe;

4. Zwolnienia powyższe nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 183/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 roku, poz. 5800).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »