| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 246/XXXIII/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.8 i art.10 ust.1 i ust.2, art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.4 ust.1, i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013 roku, poz.724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P. z 2013 roku, poz. 812)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.


Lp.


Rodzaj środka transportowego

Stawka obowiązująca w 2014 r. dla samochodów


z katalizatorami


bez katalizatorów

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 t

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


654,00


722,00


673,00


738,00

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


1.054,00


1.054,00


1.090,00


1.090,00

c) powyżej 9 t i mniej niż 12t
- samochody wyprodukowane w roku 2009
i wcześniej
- samochody wyprodukowane po roku 2009


1.446,00


1.446,00


1.479,00


1.479,00

2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub powyżej 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t


1.970,00


2.551,00

1.995,00

2.573,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t


1.962,00


2.525,00

1.972,00

2.551,00

2.018,00

2.553,00

4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t


1.972,00


2.540,00

1.995,00

2.682,00

2.018,00

2.682,00

3.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Ciągniki wyprodukowane w 2009 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 2009roku

- ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 t do 7 t
- ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7 t i poniżej 12 t

1.509,00

1.512,00


1.535,00


1.536,00

4.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w równej lub wyższej niż 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t,


1.535,00


1.500,00

1.555,00

1.533,00

1.759,00

2.233,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t


1.577,00


2.148,00

2.009,00

2.955,00

5.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wyprodukowane w 2009 roku i wcześniej

Wyprodukowane po 2009 roku

590,00

590,00

6.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t,


590,00


590,00

958,00

958,00

2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t
- nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,


958,00


958,00

993,00

993,00

1.068,00

1.587,00

1.401,00

1.860,00

3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t


993,00


1.182,00

1.182,00

1.643,00

7.

Od autobusu;
- o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30
- o liczbie miejsc do siedzenia równej lub
wyższej niż 30


1.082,00

1.298,00

§ 2. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

1. Środki transportu wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół bez względu na ilość miejsc siedzących;

2. Środki transportu wykorzystywane do usuwania awarii i regulowania poboczy dróg gminnych;

3. Środki transportu wykorzystywane do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów wykorzystywanych do innych celów niż statutowe;

4. Zwolnienia powyższe nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 183/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 roku, poz. 5800).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »