| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/239/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m² powierzchni 0,82 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni 4,40 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni 0,38 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

od 1 m² powierzchni użytkowej 0,69 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m² powierzchni użytkowej 20,22 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m² powierzchni użytkowej 10,26 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m² powierzchni użytkowej 4,68 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni użytkowej 6,96 zł.

3) od budowli:

a) od budowli rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 art. 4 ust 1 pkt 3.

b) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania 2,00% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 art. 4 ust 1 pkt 3.

c) od budowli pozostałych 2,00% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 art. 4 ust 1 pkt 3.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Budynki i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »