| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą:

- w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w Radziechowach

- w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w Przybędzy

- w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w Wieprzu

- w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w Brzuśniku

- w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w Bystrej

- w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w Juszczynie

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów poszczególnych sołectw w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 3.

Inkasenci, o których mowa w § 1 ust. 2 zobowiązani są rozliczać się z zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je w kasie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIII/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »