| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/245/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r. zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.087.100,38 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.665.268,06 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 421.832,32 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.966.674,38 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.668.058,93 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.308.678,75 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.222.224,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.086.454,25 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.347.475,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.981.895,69 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 353.598,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 292.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 384.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.298.615,45 zł., w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.298.615,45 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 93.314,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 4

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »