| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/245/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r. zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.087.100,38 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.665.268,06 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 421.832,32 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.966.674,38 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.668.058,93 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.308.678,75 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.222.224,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.086.454,25 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.347.475,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.981.895,69 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 353.598,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 292.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 384.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.298.615,45 zł., w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.298.615,45 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 93.314,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 4

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »