| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/364/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 2a oraz 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Rada Gminy Tworóg
Uchwala:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Tworóg, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) do 5 osób od mieszkańca,

b) powyżej 5 osób od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół co najmniej 6 osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1, powyżej 5 osób stanowi stawkę określoną w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2.

4. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 4 określa odrębna uchwała.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 osób w wysokości 14 miesięcznie od jednego mieszkańca, powyżej 5 osób 80 miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) do 5 osób – 8 miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) powyżej 5 osób – 40 miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 11 marca 2013 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »