| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVi/749/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

Na podstawie art. 50a, 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012.1137 z późn. zm.), art. 18, 40, 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. Nr 2013.594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 2013.595 z późn. zm.) oraz art.4, art. 8, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. nr 197 z 2011r. poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1, 2 i 5c oraz art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012.1137 j.t. z późn. zm.) :

1) rower lub motorower

- za usunięcie – 110,- zł

- za każdą dobę przechowywania - 17,-zł

2) motocykl

- za usunięcie - 218,- zł

- za każdą dobę przechowywania - 24,-zł/

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

- za usunięcie - 478,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 37,- zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

- za usunięcie - 597,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 49,-zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

- za usunięcie - 846,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 71,- zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

- za usunięcie- 1.247,- zł

- za każdą dobę przechowywania- 132,- zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne

- za usunięcie 1.518,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 196,- zł

2. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy:

1) dla roweru lub motoroweru- 88,- zł

2) dla motocykla – 174,- zł

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 382,- zł

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 478,- zł

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t – 677,- zł

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 998,- zł

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1.214,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »