| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/410/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1997 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXVI/292/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 w ust. 1 punkt 107 otrzymuje brzmienie:

Jadwigę Kruszyńską - PHU MARGO Jadwiga Kruszyńska ul. 3 Maja 38A, 43-450 Ustroń w obiekcie o nazwie Pokoje Gościnne „Jagódka” ul. 3 Maja 38A, 43-450 Ustroń;

2) §5 otrzymuje brzmienie: „§5 1. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Miasta Ustroń lub wpłacają do kasy Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Inkasent, o którym mowa w §4 w ust. 1 pkt 7 pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej przekazuje na rachunek bankowy Miasta Ustroń lub wpłaca do kasy Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 7-go dnia każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni.

3. Jeżeli termin przekazania (wpłaty) pobranej opłaty uzdrowiskowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy. Równocześnie z przekazaniem lub wpłatą opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty uzdrowiskowej za okres, którego wpłata dotyczy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »