| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/220/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r., poz. 724) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z dnia 11 października 2013 r., poz. 812) w związku z art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

powyżej 9,0 i poniżej 12,0


780,00 zł


1 326,00 zł


1 596,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

13

1 804,00

1 940,00

13

14

1 805,00

1 943,00

14

15

2 287,00

2 565,00

15

2 288,00

2 567,00

3 osie

stawka podatku w złotych

12

17

2 147,00

2 287,00

17

19

2 357,00

2 495,00

19

21

2 358,00

2 496,00

21

23

2 359,00

2 497,00

23

25

2 565,00

2 635,00

25

2 567,00

2 636,00

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

25

2 426,00

2 565,00

25

27

2 565,00

2 703,00

27

29

2 567,00

2 705,00

29

31

2635,00

3 067,00

31

2 944,00

3 068,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7, 00 ton
włącznie


1 594,00 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 00 ton i poniżej 12 ton włącznie


1 837,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1 940,00

2 080,00

18

25

1 941,00

2 219,00

25

31

2 080,00

2 220,00

31

2 357,00

2 386,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

40

2 080,00

2 219,00

40

2 495,00

3 086,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 110,00 zł,

4) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

970,00

1 110,00

18

25

971,00

1 111,00

25

1 247,00

1 387,00

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1 178,00

1 318,00

28

33

1 318,00

1 387,00

33

38

1 526,00

1 671,00

38

1 664,00

1 934,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

38

1 664,00

1 870,00

38

1 665,00

2 081,00

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących:

mniej niż 30 miejsc

równej lub więcej niż 30 miejsc


1 172,00


1 436,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »