| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/492/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi42.400.706,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości36.473.203,00PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi45.969.164,00PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości34.510.638,00PLN.

§ 3.

Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2013 nie ulegnie zmianie i wyniesie9.350.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości3.568.458,00PLNpozostaną:

1) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 2.690.000,00 PLN,

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaDuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) TabelaFuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

4) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »