| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), pkt. 1   i 2   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 724), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włodowice:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m 2 powierzchni   0,71 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni   4,53 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni   0,22 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   0,68 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   18,82 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   10,74 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1   m 2 powierzchni użytkowej   4,67 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1   m 2 powierzchni użytkowej   3,94 zł  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów i   budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi.  

3.   Zwolnienia, o   których mowa w   ust. 1   i 2   nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   4.   Traci moc UCHWAŁA NR 164/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 04.12.2012 r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »