| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/411/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2014

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych )[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Ustalić następujące roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie:564,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:900,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:1.072,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:1018,00 zł

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1008,00 zł

6. od autobusu:1.420,00 zł

7. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.312,00

1.628,00

13

14

1.366,00

1.680,00

14

15

1.418,00

1.732,00

15

1.470,00

1.786,00

3 osie

12

17

1.522,00

1.838,00

17

19

1.576,00

1.890,00

19

21

1.628,00

1.942,00

21

23

1.680,00

1.996,00

23

25

1.732,00

2.048,00

25

1.786,00

2.100,00

4 osie i więcej

12

25

1.838,00

2.152,00

25

27

1.890,00

2.206,00

27

29

1.942,00

2.258,00

29

31

1.996,00

2.688,00

31

2.048,00

2.688,00

8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.575,00

1.680,00

18

25

1.628,00

1.712,00

25

31

1.680,00

1.754,00

31

1.732,00

2.124,00

3 osie

12

40

1.932,00

2.064,00

40

2.152,00

2.794,00

9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

1 oś

12

18

1.071,00

1.155,00

18

25

1.124,00

1.208,00

25

1.176,00

1.260,00

2 osie

12

28

1.228,00

1.312,00

28

33

1.282,00

1.366,00

33

38

1.334,00

1.418,00

38

1.386,00

1.862,00

3 osie

12

38

1.412,00

1.606,00

38

1.492,00

1.806,00

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »