| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/411/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2014

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych )[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Ustalić następujące roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie:564,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:900,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:1.072,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:1018,00 zł

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1008,00 zł

6. od autobusu:1.420,00 zł

7. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.312,00

1.628,00

13

14

1.366,00

1.680,00

14

15

1.418,00

1.732,00

15

1.470,00

1.786,00

3 osie

12

17

1.522,00

1.838,00

17

19

1.576,00

1.890,00

19

21

1.628,00

1.942,00

21

23

1.680,00

1.996,00

23

25

1.732,00

2.048,00

25

1.786,00

2.100,00

4 osie i więcej

12

25

1.838,00

2.152,00

25

27

1.890,00

2.206,00

27

29

1.942,00

2.258,00

29

31

1.996,00

2.688,00

31

2.048,00

2.688,00

8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.575,00

1.680,00

18

25

1.628,00

1.712,00

25

31

1.680,00

1.754,00

31

1.732,00

2.124,00

3 osie

12

40

1.932,00

2.064,00

40

2.152,00

2.794,00

9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Wysokość stawki (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

1 oś

12

18

1.071,00

1.155,00

18

25

1.124,00

1.208,00

25

1.176,00

1.260,00

2 osie

12

28

1.228,00

1.312,00

28

33

1.282,00

1.366,00

33

38

1.334,00

1.418,00

38

1.386,00

1.862,00

3 osie

12

38

1.412,00

1.606,00

38

1.492,00

1.806,00

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »