| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 29 października 2013r.

do porozumienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić łączące je porozumienie z dnia 14 lutego 2013r w ten sposób, że:

1. W §1 w/w porozumienia ust.1 otrzymuje brzmienie: "Miasto Gliwice zobowiązujesię do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. St. Okrzei 20, zwanym dalej GCE ODiDZ."

2. W §1 w/w porozumienia ust.2 otrzymuje brzmienie: "Szkoły zawodowe działające w imieniu Miasta Mysłowice, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do GCE ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w GCE ODiDZ w Gliwicach."

3. W §1 w/w porozumienia ust.3 otrzymuje brzmienie: "Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w GCE ODiDZ w Gliwicach wyniesie 30 osób."

4. W §2 w/w porozumienia ust.1 otrzymuje brzmienie: "Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w GCE ODiDZ w Gliwicach wynosi: kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I, II i III - 350 zł."

5. W §2 w/w porozumienia ust.2 otrzymuje brzmienie: "Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji za kształcenie uczniów w GCE ODiDZ w roku 2013 w łącznej wysokości 10 500 zł. słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, faktycznie odpowiadającej iloczynowi przeszkolonych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust. 1."

6. W §2 w/w porozumienia ust.3 otrzymuje brzmienie: "Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski SA Nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 20 dni od otrzymania specyfikacji wystawionej przez GCE ODiDZ działający w imieniu Miasta Gliwice."

§ 2. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2013 r.

§ 3. Aneks niniejszy sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Miasto Gliwice


Krystian Tomala

Miasto Mysłowice


Grzegorz Brzoska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »