| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 29 października 2013r.

do porozumienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić łączące je porozumienie z dnia 14 lutego 2013r w ten sposób, że:

1. W §1 w/w porozumienia ust.1 otrzymuje brzmienie: "Miasto Gliwice zobowiązujesię do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. St. Okrzei 20, zwanym dalej GCE ODiDZ."

2. W §1 w/w porozumienia ust.2 otrzymuje brzmienie: "Szkoły zawodowe działające w imieniu Miasta Mysłowice, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do GCE ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w GCE ODiDZ w Gliwicach."

3. W §1 w/w porozumienia ust.3 otrzymuje brzmienie: "Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w GCE ODiDZ w Gliwicach wyniesie 30 osób."

4. W §2 w/w porozumienia ust.1 otrzymuje brzmienie: "Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w GCE ODiDZ w Gliwicach wynosi: kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I, II i III - 350 zł."

5. W §2 w/w porozumienia ust.2 otrzymuje brzmienie: "Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji za kształcenie uczniów w GCE ODiDZ w roku 2013 w łącznej wysokości 10 500 zł. słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, faktycznie odpowiadającej iloczynowi przeszkolonych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust. 1."

6. W §2 w/w porozumienia ust.3 otrzymuje brzmienie: "Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski SA Nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 20 dni od otrzymania specyfikacji wystawionej przez GCE ODiDZ działający w imieniu Miasta Gliwice."

§ 2. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2013 r.

§ 3. Aneks niniejszy sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Miasto Gliwice


Krystian Tomala

Miasto Mysłowice


Grzegorz Brzoska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »