| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/727/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów wprowadzić następujące zmiany:

1. poprzez dodanie w § 1 w pkt 1 lit. d w brzmieniu:

oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Bz" - grunty zabudowane i zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiących publiczne parki spacerowo- wypoczynkowe, dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, nie związanych i nie zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

2. poprzez dodanie w § 1 w pkt 2 lit. f w brzmieniu:

od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 2,50 zł od 1 m2 powierzchni.

3. poprzez dodanie w § 1 w pkt 4 w brzmieniu:

budowli lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 0,3% ich wartości, określonej w sposób podany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o -podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »