| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/727/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów wprowadzić następujące zmiany:

1. poprzez dodanie w § 1 w pkt 1 lit. d w brzmieniu:

oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Bz" - grunty zabudowane i zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiących publiczne parki spacerowo- wypoczynkowe, dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, nie związanych i nie zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

2. poprzez dodanie w § 1 w pkt 2 lit. f w brzmieniu:

od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 2,50 zł od 1 m2 powierzchni.

3. poprzez dodanie w § 1 w pkt 4 w brzmieniu:

budowli lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 0,3% ich wartości, określonej w sposób podany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o -podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »