| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/210/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku / M. P. poz. 812 / oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku / M. P. poz. 724 /, na wniosek Wójta

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 450 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 770 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1.300 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: zł


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach


Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12
14
15 i więcej

14
15
---

395
654
831

660
833
1.579

Trzy osie

12
17
19
21
23 i więcej

17
19
21
23

384
493
771
935
1.317

498
774
945
1.327
1.922

Cztery osie i więcej

12
25
27
29 i więcej

25
27
29

935
945
1.366
2.042

945
1.376
2.042
2.867

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: zł

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.534

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: zł

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
w tonach


Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


nie mniej niż


mniej niż

Dwie osie

12
18
25
31 i więcej

18
25
31
---

293
509
817
1.735

394
737
1.206
2.210

Trzy osie i więcej

12
40 i więcej

40
---

1.569
2.104

2.124
2.891

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 618 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: zł

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach


Stawka podatku w złotych

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12
18
25 i więcej

18
25
---

234
368
520

264
525
787

Dwie osie

12
28
33
38 i więcej

28
33
38
---

426
842
1.095
1.480

454
1.099
1.579
2.041

Trzy osie i więcej

12
38 i więcej

38
---

923
1.199

1.210
1.579

7) Od autobusu:

1) posiadającego mniej niż 30 miejsc siedzących łącznie z kierowcą – 918 zł

2) posiadającego 30 lub więcej miejsc siedzących łącznie z kierowcą – 1.685 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »