| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2014 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku poblicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2014 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) pojazdy powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 673,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 999,00 zł

c) pojazdy powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1.119,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inny system zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

15

1.139,00 zł

1.199,00 zł

15

16

1.693,00 zł

1.754,00 zł

16

2.185,00 zł

2.247,00 zł

TRZY OSIE

12

19

2.185,00 zł

2.247,00 zł

19

23

2.307,00 zł

2.369,00 zł

23

2.431,00 zł

2.492,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

29

2.244,00 zł

2.331,00 zł

29

2.492,00 zł

2.787,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, przystowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1.109,00 zł.

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym i uznanym za równoważne

inny system zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

31

1.318,00 zł

1.503,00 zł

31

1.754,00 zł

2.155,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.754,00 zł

1.953,00 zł

40

2.120,00 zł

2.787,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 567,00 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym i uznanym za równoważne

inny system zawieszenia

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

25

1.384,00 zł

1.447,00 zł

25

1.570,00 zł

1.631,00 zł

DWIE OSIE

12

28

1.126,00 zł

1.189,00 zł

28

38

1.255,00 zł

1.589,00 zł

38

1.507,00 zł

2.093,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

1.110,00 zł

1.489,00 zł

38

1.380,00 zł

1.579,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 1.003,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 2.034,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »