| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2014 rok oraz zasad poboru i terminu płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psa na terenie Gminy Gorzyce na 2014 rok w wysokości 30,00 zł za każdego posiadanego psa

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie posiadającej psa i powstaje z chwilą nabycia psa, bez względu na formę nabycia.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psa jest płatna jednorazowo z góry, za dany rok (bez wezwania), najpóźniej w terminie płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego, to jest do dnia 15 maja.

2. Osoba, która weszła w posiadanie psa po tym terminie, opłaca opłatę w pełnej wysokości, w terminie 30 dni od daty nabycia psa.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

2. Opłata od posiadania psa, może być wpłacona bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 5. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »