| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2014 rok oraz zasad poboru i terminu płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psa na terenie Gminy Gorzyce na 2014 rok w wysokości 30,00 zł za każdego posiadanego psa

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie posiadającej psa i powstaje z chwilą nabycia psa, bez względu na formę nabycia.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psa jest płatna jednorazowo z góry, za dany rok (bez wezwania), najpóźniej w terminie płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego, to jest do dnia 15 maja.

2. Osoba, która weszła w posiadanie psa po tym terminie, opłaca opłatę w pełnej wysokości, w terminie 30 dni od daty nabycia psa.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

2. Opłata od posiadania psa, może być wpłacona bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 5. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »